Hà Nội, ngày 26-10-2021
Hạt nhân đoàn kết cộng đồng Hạt nhân đoàn kết cộng đồng

(HNM) - Bà Nguyễn Thị Vân Bằng - Tổ trưởng Tổ dân phố số 19 phường Phúc La (quận Hà Đông) là hạt nhân đoàn kết  để gây dựng các phong trào chung mang tính cộng đồng, hoạt động từ thiện xã hội...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /