Hà Nội, ngày 03-12-2021
Người khơi mạch đổi thay của Quảng Hội Người khơi mạch đổi thay của Quảng Hội

(HNM) - Người dân thôn Quảng Hội, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn) coi cựu chiến binh, nhà báo Ngô Văn Học là người khơi mạch cho sự đổi thay của quê hương. Nhiều năm qua, ông đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu và phục dựng lại hương ước làng. Bên cạnh đó, cựu chiến binh Ngô Văn Học còn đồng hành, góp sức cùng chính quyền trong nhiều phong trào như: Dồn điền đổi thửa, xóa bỏ hủ tục, xây dựng nông thôn mới, làng quê văn minh…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /