Hà Nội, ngày 03-12-2021
Vừa giỏi nghề, vừa năng nổ việc công đoàn Vừa giỏi nghề, vừa năng nổ việc công đoàn

(HNM) - Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chị Dương Thị Lý - một trong 90 gương “Công nhân giỏi Thủ đô” được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương năm 2019, đã để lại nhiều ấn tượng với người đối diện. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /