Hà Nội, ngày 03-12-2021
Nét đẹp từ những gia đình đa thế hệ Nét đẹp từ những gia đình đa thế hệ

(HNMCT) - Gia đình “tam đại đồng đường”, “tứ đại đồng đường” từng rất phổ biến, nhưng trước sự thay đổi của cuộc sống, ngày càng ít những gia đình đa thế hệ. Tuy nhiên, ở Thủ đô Hà Nội hiện nay vẫn còn không ít đại gia đình đa thế hệ sống êm ấm trong một không gian chung.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /