Hà Nội, ngày 29-11-2022
Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Đức: "Làm thầy phải truyền được lửa cho học trò" Nghệ sĩ Ưu tú Dương Minh Đức: "Làm thầy phải truyền được lửa cho học trò"

(HNMCT) - Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), Đại tá Dương Minh Đức quê ở làng Phùng Xá (xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Con sông Đáy chảy qua đây để lại những cánh đồng dâu xanh ngát đôi bờ có lẽ phần nào đã hun đúc nên phong cách nghệ thuật của ông.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /