Hà Nội, ngày 01-04-2023
Người trưởng thôn mẫu mực Người trưởng thôn mẫu mực

(HNM) - Những năm qua, cán bộ, nhân dân thôn Ngọc Chi (huyện Đông Anh) đã phát huy tinh thần đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Trong thành quả này có sự đóng góp của Trưởng thôn Ngọc Chi Nguyễn Thị Mai.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /