Hà Nội, ngày 24-09-2021
Người có tấm lòng ''vàng'' Người có tấm lòng ''vàng''

(HNM) - Lần nào gọi điện thoại, chị cũng bận bịu: “Chờ chị chút..., chị đóng hàng xong..., chị phát quà xong… sẽ gọi lại nhé”... Nhiều người trìu mến, gọi chị là người có tấm lòng "vàng"...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /