Dòng sự kiện: Cuộc thi viết ký, ghi chép "Thăng Long Hà Nội: 11 thế kỷ lắng hồn sông núi"