Mỳ vằn thắn, sủi cảo, tôm tươi

Mỳ vằn thắn, sủi cảo, tôm tươi

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm thương mại