Bia hơi Cường Hói - Thụy Khuê

Bia hơi Cường Hói - Thụy Khuê

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng cháy chữa cháy