Metro Hoàng Mai

Metro Hoàng Mai

Siêu thị Metro thứ 2 tại Hà Nội được khai trương ngày 19/9/2007 tại quận Hoàng Mai trên diện tích 46.000m2 với khoảng 15.000 mặt hàng thực phẩm và phi thực phẩm chất lượng cao.

Với tổng kinh phí đầu tư hơn 15 triệu USD, Metro Hoàng Mai đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu hàng hoá của khách hàng làm kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh phụ cận.

Mỗi ngày, Metro Hoàng Mai sẽ phục vụ khoảng 3.000 khách hàng làm kinh doanh với gần 90% hàng hoá được sản xuất trong nước.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khu vui chơi