Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đại học Công nghiệp Hà Nội

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

139

Việt Nam học

D1

13

 

2

136

Kỹ thuật phần mềm

A

13.5

 

3

129

Quản trị kinh doanh

A,D1

14

 

4

127

Tài chính ngân hàng:

D1

16.5

 

5

124

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

A

15.5

 

6

127

Tài chính ngân hàng

A

17

 

7

126

Hệ thống thông tin

A

13.5

 

8

107

Kế toán

A

17

 

9

107

Kế toán 

D1

16.5

 

10

108

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A

13

 

11

109

Quản trị kinh doanh

A

15.5

 

12

109

Quản trị kinh doanh

D1

15

 

13

110

Công nghệ may

A

13

 

14

111

Công nghệ may ( chuyên ngành thiết kế thời trang )

A

13

 

15

112

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A

13

 

16

118

Ngôn ngữ Anh

D1

19.5

 

17

106

Khoa học máy tính

A

13.5

 

18

105

Công nghệ kỹ thuật điện tử , truyền thông

A

15

 

19

104

Công nghệ kỹ thuật điện , điện tử ( chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện )

A

15

 

20

103

Công nghệ kỹ thuật ô tô

A

15

 

21

101

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A

15.5

 

22

102

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A

15.5

 

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Siêu thị