Trụ sở công an tỉnh Hà Tây cũ

Trụ sở công an tỉnh Hà Tây cũ

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm ngoại ngữ