KFC Nguyễn Trãi
  • Dịch vụ: KFC
  • Địa chỉ: Tòa nhà Contrexim 8, Vòng xoay Nguyễn Trãi, C7 Thanh Xuân Bắc
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

KFC Nguyễn Trãi

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử