Kho bạc Nhà nước Sơn Tây

Kho bạc Nhà nước Sơn Tây

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng buffet