KFC Cầu Giấy

KFC Cầu Giấy

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử