Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính

Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính

Viện Đào tạo Quốc tế (thuộc Học viện Tài chính, tên tiếng Anh là Institute for International Training and Education - IITE) đào tạo Cử nhân quốc tế các chuyên ngành kế toán, thương mại và kinh doanh,... cùng các chương trình đào tạo ngắn hạn về tài chính - kế toán, đào tạo CEO, CFO, kỹ năng mềm.

Điện thoại: 04.39336158

Fax: 04.39336356

Email: infoF@iife.edu.vn

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn 4 sao