Bệnh Viện Quân đội 108

Bệnh Viện Quân đội 108

Bệnh viện 108 ( Tên viết tắt của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)- Thành lập ngày 01/4/1951, là Bệnh viện Đa khoa, Chuyên khoa sâu, Tuyến cuối của ngành Quân y.

 

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật