Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam

Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng cháy chữa cháy