Công ty NETVALUE

Công ty NETVALUE

I. ISO online là gì ?

Phần mềm ISO online được chính các kỹ sư CNTT của công ty NETVALUE phát triển từ năm 2005 đến nay. Với những tính năng nổi bật so với các phần mềm khác trên thị trường, phần mềm ISO online tin học hóa hoàn toàn các quy trình và văn bản ISO áp dụng trong đơn vị. Nó là chìa khóa giúp đơn vị duy trì và vận hành có hiệu quả hệ thống văn bản ISO cồng kềnh

ISO online tạo ra một môi trường cho phép trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi giữa các thành viên trong Công ty và có thể với đối tác bên ngoài. Giảm thời gian hoàn thành công việc, giảm lãng phí, tăng năng suất, quản lý dữ liệu theo cách tập trung và thống nhất.
Một điểm mạnh của phần mềm này, nó cho phép xây dựng sẵn các quy trình mẫu và các tài liệu mẫu với khả năng tùy biến cao, có thể sửa đổi và nâng cấp phù hợp với thực tế của công ty.
Với các chức năng:
- Quản lý toàn bộ tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của đơn vị
- Cho phép đơn vị tự xây dựng và sửa đổi tài liệu của hệ thống QLCL theo TC ISO trong suốt quá trình hoạt động của đơn vị.
- Lập và phê duyệt, lưu trữ, tìm kiếm toàn bộ tài liệu, hồ sơ của hệ thống QLCL.
- Công cụ soạn thảo nội dung tài liệu của hệ thống QLCL theo TC ISO: Microsoft Word, Excel
- Lập, sử dụng biểu mẫu: Lập biểu mẫu từ biểu mẫu khởi tạo ban đầu theo đúng định dạng quy định sẵn, giúp rút ngắn thời gian lập 1 biểu mẫu, thống nhất nội dung làm việc ngay trên hệ thống ISO Online trước khi in ấn, phê duyệt.
- Phê duyệt biểu mẫu: Người lập biểu mẫu có thể chọn người sẽ phê duyệt cho mình, và người phê duyệt có thể xem nội dung, góp ý sửa đổi và phê duyệt biểu mẫu ngay trên hệ thống ISO online
- Quản lý theo nhiều cấp độ: Dự án/ phần việc/ công việc/ quy trình/ biểu mẫu, quy định, hướng dẫn.
- Cho phép giao việc cho cấp dưới và giám sát tiến độ làm việc theo dự án
- Tổ chức thành cây thư mục theo cách quản lý dữ liệu của từng người sử dụng
- Các cấp quản lý có thể điều hành, giám sát công việc từ xa.
- Tự động thông báo khi có văn bản biểu mẫu cần phê duyệt
- Tự động hóa hoàn toàn các công việc liên quan đến giấy tờ trong đơn vị.

II. Các đặc điểm của phần mềm ISO online:

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử