Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Công bố thành lập ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
(Dân trí) - Ngày 23/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường đại học Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở nâng cấp từ Trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chịu trách nhiệm đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ điều tra cơ bản về ngành tài nguyên và môi trường vừa có năng lực quản lý nhà nước, vừa am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ.

Trong thời gian tới, trường sẽ tập trung đào tạo các ngành chuyên sâu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: công nghệ viễn thám, khí tượng, quản lý biển đảo, địa chất và khoáng sản, đo đạc và bản đồ.

Bên cạnh đó, trường cũng đào tạo thêm các chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước như kinh tế tài nguyên và môi trường, quản lý môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Theo báo cáo của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành mới có gần 50.000 người. Tuy nhiên, theo nhận định của chính Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, đội ngũ này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, trong khi công tác bồi dưỡng, sử dụng nhân tài còn nhiều bất cập và hạn chế.

Với tình hình thực tế hiện nay, theo lãnh đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, nhu cầu nguồn nhân lực được đào tạo các chuyên ngành tài nguyên và môi trường bổ sung lực lượng công chức, viên chức đang công tác trong đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 lên đến 4,5 vạn người, trong đó tập trung tăng cường cho một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, địa chất khoáng sản và một số chuyên ngành mới...

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Du lịch