Nhà thuốc tư nhân Trọng Tín

Nhà thuốc tư nhân Trọng Tín

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử