Hanoi Rock City

Hanoi Rock City

Hanoi`s premier live music & performance venue.

27 / 52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.

Performance. Passion.
We Live.


Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng cháy chữa cháy