Vietcombank - chi nhánh Hà Tây

Vietcombank - chi nhánh Hà Tây

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử