Viettel -  Cửa hàng Giải Phóng

Viettel - Cửa hàng Giải Phóng

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử