Bệnh viện K - Cơ sở Tam Hiệp

Bệnh viện K - Cơ sở Tam Hiệp

Xem thông tin chung về bệnh viện K tại đây: http://www.place.vn/dia-diem/benh-vien-k-1199

Cơ sở II Bệnh viện K tại Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội.

Bao gồm các khoa sau:

27- Khoa chăm sóc triệu chứng và điều trị đau.

28- Khoa ung bướu trẻ em.

29- Khoa ngoại.

30- Khoa dược - Xét nghiệm Tam Hiệp.

31- Phòng hành chính tổng hợp Tam Hiệp.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm ngoại ngữ