Nhà hàng Thượng Hải
  • 04 38 688 940
  • Dịch vụ: Nhà hàng Trung Quốc
  • Địa chỉ: Số 105, Đường Trường Chinh
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Nhà hàng Thượng Hải

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Siêu thị