Tổ chức Đào tạo PTC

Tổ chức Đào tạo PTC

Tổ chức Đào tạo PTC đúng như tên gọi là một tổ chức chuyên cung cấp các chương trình đào tạo chuyên nghiệp nhằm nâng cao & phát triển chuyên môn & năng lực điều hành quản lý dành cho các cấp quản lý trong doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đào tạo và kiến thức chuyên môn sâu của đội ngũ giảng huấn & các chuyên gia hàng đầu trong nước & quốc tế kết hợp với năng lực tổ chức dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp của mình, PTC cung cấp chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao phù hợp với phát triển của xã hội.

Sự khác biệt của PTC tạo ra môi trường học tập có năng lực vượt trội so với tất cả những trung tâm đào tạo khác chủ yếu cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn mang nặng tính nghiên cứu & học thuật, không đáp ứng được nhu cầu thực tế của học viên. Để đáp ứng được với nhu cầu luôn thay đổi, chúng tôi cộng tác bền chặt với đội ngũ các chuyên gia giảng huấn cao cấp và CEOs trong nước và quốc tế.

Chúng tôi cam kết chuyển giao kiến thức thực tiễn dựa trên nền tảng tư duy giáo dục định hướng & phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học viên với mục tiêu tối thượng là thay đổi tư duy quản trị doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm ngoại ngữ