Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Trung Ương

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Trung Ương

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa tuyến cao nhất về Lao và Bệnh phổi, trực thuộc Bộ Y Tế. Bệnh viện là đơn vị thường trực điều hành và là đầu mối hợp tác quốc tế của Dự án phòng chống lao, Chương trình chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em, và là cơ sở thực hành đào tạo Đại học và sau đại học trong lĩnh vực chuyên khoa.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm ngoại ngữ