Công ty Sách Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội - Lý Thường Kiệt

Công ty Sách Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội - Lý Thường Kiệt

Công ty TNHH MTV Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội, được chuyển đổi từ doanh nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội theo Quyết định số 3459/QĐUB ngày 13/7/2010 của Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội, với chức năng, nhiệm vụ chính là: Phát hành sách giáo khoa và các xuất bản phẩm giáo dục; sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ ngành giáo dục và nhu cầu xã hội; xây dựng trường học, các công trình dân dụng và công nghiệp.

Hiện tại công ty có 2 trụ sở chính tại:

1. Công ty sách, thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội - Lý Thường Kiệt

2. Công ty sách, thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội - Cửa Bắc

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm y tế