Santa Hotel 1
  • 046 2782 666
  • Dịch vụ: Khách sạn
  • Địa chỉ: Số 43 Triệu Việt Vương - Bùi Thị Xuân
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Santa Hotel 1

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng buffet