Bể bơi Thái Hà

Bể bơi Thái Hà

Có hai ca mở cửa: 

- Sáng 6-9h

- Chiều 14h30 - 18h30 (sẽ tăng giờ bơi vào giữa hè, và có lớp dạy bơi)

Giá vé

- 20.000đ/người lớn/ 45 phút (vé tháng: 120.000đ/người);

- 3.000đ/trẻ em (60.000đ/tháng).

Trông giữ đồ đã được tính vào giá vé.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật