Học Viện Quân Y

Học Viện Quân Y

- Tuyển sinh trong cả nước.
- Ngày thi:
+ Khối A ngày 04,05/7/2011
+ Khối B ngày 09,10/7/2011
- Điểm trúng tuyển theo khối thi.
*Hệ đại học quân sự: tuyển 10 % chỉ tiêu là Nữ. Học viên quân đội ở nội trú.
*Hệ đại học dân sự: tuyển Nam, Nữ thanh niên cả nước. Riêng chỉ tiêu tuyển sinh theo địa chỉ dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn ĐKDT.
- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.
- Sinh viên hệ dân sự tự túc chỗ ở.
- Trong 105 chỉ tiêu ngành 310 có 25 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ cho tỉnh Bắc Cạn

Các ngành đào tạo đại học cho quân đội: 189
* Bác sĩ quân y 301 A, B
- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu YQH
- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu YQS
Các ngành đào tạo đại học - Hệ dân sự 145
*Đào tạo Bác sĩ đa khoa 310 A, B
* Đào tạo Dược sĩ 320 A
- Thi ở phía Bắc ghi ký hiệu DYH
- Thi ở phía Nam ghi ký hiệu DYS

 

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng buffet