Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Cơ sở Hà Nội

Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Cơ sở Hà Nội

Sự hình thành và phát triển của Phòng Đào tạo gắn liền với thành tích hơn 50 năm xây dựng và phát triển Nhà trường. Trong những năm qua, cùng với sự vận động không ngừng của các khoa, bộ môn và phòng chức năng khác, phòng Đào tạo đã trưởng thành và vững vàng lên rất nhiều.Tất cả cán bộ, nhân viên của phòng luôn luôn thể hiện đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm cao, giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, luôn thể hiện sự đúng mực, hoà nhã, tận tâm, nghiêm túc trong công việc
- Số lượng cán bộ: 28 người, trong đó:
+ Tại cơ sở Nam Định: 14 người; tại cơ sở Hà Nội: 13 người.

+ Cán bộ lãnh đạo: 1 trưởng phòng; 1 phó phòng

+ Các tổ công tác: Tổ giáo vụ, kế hoạch và CTĐT có 14 người; Tổ quản trị mạng có 3 người; Tổ thư viện có 9 người.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn