Bệnh viện đa khoa Thăng Long

Bệnh viện đa khoa Thăng Long

Được xây dựng từ 2004 với mô hình ban đầu là Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng – tại 127 Quốc Bảo – Thanh Trì – Hà Nội. Quá trình thực tế do đòi hỏi đa dạng hóa của người bệnh, Bệnh viện đã mở rộng chức năng nhanh chóng chuyển sang hoạt động theo mô hình Bệnh viện đa khoa và đã được BYT quyết định từ 1/9/2005.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THĂNG LONG
127 Đường Quốc Bảo - Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
Điện thoại: (844) 687 3058 / 687 3041 Fax: (844) 687 1026
Website: www.benhvienthanglong.com
Email: TLhospital@benhvienthanglong.com

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm thương mại