Đại học Thành Đô
  • (04) 33861791
  • Dịch vụ: Đại học
  • Địa chỉ: Xã Kim Chung (Cách trường ĐH Công nghiệp 1 Km)
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Đại học Thành Đô

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2011 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

15

Tài chính - Ngân hàng

A,D1

10

 

2

14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A,D1

10

 

3

13

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A

10

 

4

11

Tiếng Anh

D1

10

 

5

12

Công nghệ kỹ thuật môi trường:

A

10

 

6

12

Công nghệ kỹ thuật môi trường

B

11

 

7

9

Quản trị văn phòng

C

11

 

8

10

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch)

A,D1

10

 

9

10

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch):

C

11

 

10

4

Công nghệ kỹ thuật ô tô

A

10

 

11

5

Kế toán

A,D1

10

 

12

7

Quản trị kinh doanh

A,D1

10

 

13

8

Quản trị khách sạn

A,D1

10

 

14

9

Quản trị văn phòng

A,D1

10

 

15

106

Tài chính - Ngân hàng

A,D1

13

 

16

1

Công nghệ thông tin

A,D1

10

 

17

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A

10

 

18

3

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A,D1

10

 

19

115

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A,D1

13

 

20

104

Công nghệ kỹ thuật ô tô

A

13

 

21

114

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A

13

 

22

113

Công nghệ kỹ thuật môi trường:

B

14

 

23

113

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A

13

 

24

112

Tiếng Anh

D1

13

 

25

111

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch):

C

14

 

26

111

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch)

A,D1

13

 

27

109

Quản trị văn phòng:

C

14

 

28

108

Quản trị khách sạn

A,D1

13

 

29

109

Quản trị văn phòng

A,D1

13

 

30

107

Quản trị kinh doanh

A,D1

13

 

31

105

Kế toán

A,D1

13

 

32

103

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

A,D1

13

 

33

102

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

A

13

 

34

101

Công nghệ thông tin

A,D1

13

 

 

Trường Đại học Thành Đô là trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô theo Quyết định số: 679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cơ sở vật chất

- Trường có 2 cơ sở, Cơ sở 1: Km 14, Quốc lộ 32, Xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội với diện tích 6000 m². Cơ sở 2: Km 14.6, Quốc lộ 32, Xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội với diện tích 97528 m².
- Trường đã xây dựng 52 phòng học lý thuyết, 20 phòng thực hành, 4 phòng thực hành tin học.
- 2 phòng đọc sách và thư viện với 12.539 đầu sách.
- Phòng học, thư viên, phòng thực hành, khu vui chơi thể thao, KTX HS, SV đang tiếp tục được xây mới tại cơ sở 2 của trường.

Các khoa đào tạo

Khoa Công nghệ thông tin;
Khoa Điện tử - Viễn thông;
Khoa Công nghệ kỹ thuật Điện;
Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ôtô;
Khoa Ngoại ngữ;
Khoa Du lịch;
Khoa Kế toán;
Khoa Khoa học cơ bản;
Khoa Quản trị văn phòng & thông tin Thư viện;
Khoa Công nghệ kỹ thuật Môi trường;
Khoa Quản trị Kinh doanh.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Du lịch