Trung tâm bảo hành điện thoại Nokia - Nguyễn Chí Thanh

Trung tâm bảo hành điện thoại Nokia - Nguyễn Chí Thanh

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử