Viện quân y 103

Viện quân y 103

1. Lịch sử thành lập.

Đội Điều trị 3 (tiền thân của Bệnh viện 103) thành lập ngày 20 tháng 12 năm 1950 tại thôn Trung giáp, xã Anh Dũng, huyện Phù ninh, tỉnh Phú Thọ. Buổi đầu thành lập, Đội chỉ có trên 60 người. Tháng 8 năm 1958 , theo Quyết định của Tổng cục Hậu cần, Đội Điều trị 3 được chuyển thành Viện Quân y 103. Hiện nay Bệnh viện đã trở thành bệnh viện thực hành của Quân đội trực thuộc Học viện Quân y, bệnh viện đa khoa loại I, biên chế 550 giường (trong đó có một số khoa tuyến cuối của Quân đội).

2.Chức năng, nhiệm vụ.

Bệnh viện 103 là bệnh viện thực hành của Quân đội, trực thuộc Học viện Quân y, bệnh viện đa khoa loại một có một số chuyên khoa tuyến cuối của Quân đội, với chức năng nhiệm vụ:

+ Huấn luyện lâm sàng, cận lâm sàng cho các đối tượng học viên đại học, sau đại học và trên đại học ngành Y, Dược. Đảm nhiệm gần 70% khối lượng huấn luyện của Học viện Quân y.

+ Khám, chữa bệnh theo tuyến và khu vực cho bộ đội, các đối tượng chính sách, bảo hiểm Y tế và nhân dân; phục vụ tuyến, sẵn sàng ứng cứu các vụ dịch, thảm hoạ, lũ lụt; đảm bảo quân y đảo Nam Yết (Trường Sa).

+ Nghiên cứu khoa học phục vụ cho yêu cầu phát triển Y học nói chung và Y học Quân sự nói riêng ứng dụng vào nâng cao chất lượng huấn luyện, điều trị.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Du lịch