Trường THPT Tân Lập

Trường THPT Tân Lập

Trường THPT Tân lập được thành lập năm 2003, với đội ngũ giáo viên rất trẻ. Trường nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia năm 2009.

Email: c3tanlap@hanoiedu.vn

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn 4 sao