Cao đẳng xây dựng số 1

Cao đẳng xây dựng số 1

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử