Viện Thổ nhưỡng Nông Hóa
  • 043 8362 379
  • Dịch vụ: Viện (nghiên cứu)
  • Địa chỉ: Đường Lê Văn Hiến - Đông Ngạc
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Viện Thổ nhưỡng Nông Hóa

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng