Nhà hàng De Chang Kưm
  • 0435 565 854
  • Dịch vụ: Nhà hàng
  • Địa chỉ: Số 85 - Đường Trần Duy Hưng - Trung Hòa
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Nhà hàng De Chang Kưm

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm thương mại