KFC Tôn Đức Thắng

KFC Tôn Đức Thắng

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử