Đào tạo nghiệp vụ

Đào tạo nghiệp vụ

Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, Thư ký văn phòng, thông tin thư viện, soạn thảo văn bản.

Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý dự án, An toàn lao động.

Cấp chứng chỉ hành nghề sau khóa học.

Khai giảng: hàng tháng.

LH: 0978 8686 57 để biết thêm thông tin chi tiết.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng