Bánh tráng trộn Tây Ninh chính hiệu

Bánh tráng trộn Tây Ninh chính hiệu

Bánh tráng trộn Tây Ninh chính hiệu tại Hà Nội. Địa chỉ:69 yên Ninh, ba đình, Hà Nội. Đt:01218978905

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng