Indochina Plaza Hà Nội (IPH)

Indochina Plaza Hà Nội (IPH)

Tổ hợp văn phòng, căn hộ cao cấp, trung tâm mua sắm

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật