Indochina Plaza Hà Nội (IPH)

Indochina Plaza Hà Nội (IPH)

Tổ hợp văn phòng, căn hộ cao cấp, trung tâm mua sắm

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng cháy chữa cháy