Cửa hàng xăng dầu số 16 - Số 2 Giảng Võ

Cửa hàng xăng dầu số 16 - Số 2 Giảng Võ

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng cháy chữa cháy