Cửa hàng xăng dầu số 23 - 408 Ngô Gia Tự

Cửa hàng xăng dầu số 23 - 408 Ngô Gia Tự

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử