Citibank - Tòa nhà International Center

Citibank - Tòa nhà International Center

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử