Viện nghiên cứu quốc tế Mica
  • 04 3 868 30 87
  • Dịch vụ: Viện (nghiên cứu)
  • Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà B1, Số 1, Đại Cồ Việt
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Viện nghiên cứu quốc tế Mica

Trung tâm nghiên cứu quốc tế MICA được thành lập vào năm 2002 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Các lĩnh vực hiện đang được nghiên cứu tại MICA:

- Xử lý các tín hiệu phức tạp (âm thanh, hình ảnh).

- Phát triển các ứng dụng đa phương tiện.

- Xây dựng các thiết bị đo ảo và phân tán.

Trung tâm MICA có ba nhiệm vụ chính sau đây :

- Tiến hành các hoạt động nghiên cứu chất lượng cao.

- Đào tạo cán bộ Việt Nam.

- Trở thành đối tác đắc lực của các ngành công nghiệp dựa vào các chuyên gia tư vấn của nhóm

Từ 2011, Trung tâm MICA chuyển thành Viện nghiên cứu quốc tế MICA. Về cơ cấu tổ chức, Viện nghiên cứu quốc tế MICA bao gồm 3 phòng và một trung tâm:

- Phòng Thị giác máy tính (Computer Vision)

- Phòng Giao tiếp tiếng nói (Speech Communication)

- Phòng Môi trường cảm thụ (Pervasive Spaces and I)

- Trung tâm chuyển giao công nghệ (Technological Transfer)

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm y tế