Viện Công nghệ thông tin

Viện Công nghệ thông tin

Viện CNTT - Viện KH&CN Việt Nam

Thuộc Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, nhà A3 - Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Viện Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 20/KHCNQG ngày 19/6/1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

 Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử