BIDV - Chi nhánh Hà Nội

BIDV - Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh BIDV hoạt động theo mô hình chi nhánh hỗn hợp với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa năng và tiện ích cao cho khách hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhằm góp phần nâng cao năng lực tài chính, quản lý, công nghệ và trình độ cán bộ trong hệ thống. 

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn